skutečné provedení stavby

    Zaměření skutečného provedení stavby a inženýrské sítě vyžaduje stavební úřad pro kolaudační řízení. Jedná se o zaměření skutečné realizace stavby pro porovnání s projektem, pro porovnání s vlastnickými charakteristikami, pro posouzení funkčnosti a určení prostorových vztahů s jinými objekty a pro evidenci.

Kontakt

www.geoleho.cz Fischerova 32
799 00 Olomouc
+420 777 766 712 posta@geoleho.cz