Odkazy

      Nahlížení do katastru nemovitostí

          - získejte vybrané údaje o vaši nemovitosti

     Mapový specialista

         - komplexní řešení pro GIS

hvězdárna       Toulky vesmírem z Prostějova

          - stránky prostějovské hvězdárny

Kontakt

www.geoleho.cz Fischerova 32
799 00 Olomouc
+420 777 766 712 posta@geoleho.cz