posuny a deformace

    Dlouhodobé sledování posunů a deformací.  Pro zákazníka provádíme monitoring staveb, památek nebo přírodních struktur, s grafickým a číselným vyjádřením změn plynoucích z dlouhodobých observací a následných matematických analýz.

Kontakt

www.geoleho.cz Fischerova 32
799 00 Olomouc
+420 777 766 712 posta@geoleho.cz