GP na změnu hranice pozemku

    Změnou hranice pozemku se rozumí oddělení části pozemku v prvním vlastnictví a sloučení s pozemkem ve druhém vlastnictví. Oddělovaná část se označí písmenkem malé abecedy, takzvaným dílem. Ostatní je shodné s Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku

Kontakt

www.geoleho.cz Fischerova 32
799 00 Olomouc
+420 777 766 712 posta@geoleho.cz