na upřesnění údajů o parcele přídělu

    Historie grafických přídělů sahá ke konci druhé světové války, kdy došlo k masivním změnám vlastnických práv k nemovitostem. Grafickými příděly se řešilo urýchlené rozdělování skonfiskovaného zemědělského majetku. Údaje o grafických přídělech často nevycházeli z měřených dat, a proto mají nízký vypovídající charakter. Geometrickým plánem na upřesnění údajů o parcele přídělu se doplní soubor geodetických informací o zpřesněné údaje. Postup tvorby a zápisu GP je obdobný jako u  GP na doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem .

Kontakt

www.geoleho.cz Fischerova 32
799 00 Olomouc
+420 777 766 712 posta@geoleho.cz